fbpx

Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek lisans tezleri, kişilerin belirlediği bir konu hakkında hem uzmanlık kazanmaları hem de literatüre katkı sağlamaları amacıyla yapılır. Yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitiminin en önemli ve en son aşamasıdır.

 

Çalışma Adımları

  • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
  • Verilerin Toplanması ve Girişinin Yapılması
  • Verilerin Analizi ve istatistiksel Değerlendirme
  • Raporlama

 

Yüksek lisans çalışmalarında öncelikli olarak örneklem büyüklüğü belirlenmelidir. Örneklem büyüklüğü doğru belirlenmezse doğru olmayan sonuçlar alınabilir. Örneklem büyüklüğünden sonra en önemli adım ise verilerin analizidir. Dağılıma göre doğru analizler tercih edilmediği taktirde yine doğru olmayan sonuçlar alınabilir.