fbpx

Tıpta Uzmanlık Çalışmaları

 Tıpta uzmanlık çalışmalarında, biyokimyasal veriler, anketler, ölçekler, uygulanan tedavinin faydalı olup olmadığını tespit etmek için çoğunlukla kullanılır.

 

 

Çalışma Adımları

 

  • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
  • Verilerin Toplanması ve Girişinin Yapılması
  • Verilerin Analizi ve istatistiksel Değerlendirme
  • Raporlama

     

Tıpta uzmanlık çalışmalarında öncelikli olarak örneklem büyüklüğü belirlenmelidir. Örneklem büyüklüğü doğru belirlenmezse doğru olmayan sonuçlar alınabilir. Örneklem büyüklüğünden sonra en önemli adım ise verilerin analizidir. Dağılıma göre doğru analizler tercih edilmediği taktirde yine doğru olmayan sonuçlar alınabilir.