fbpx

Eğitim

İstatistiksel tekniklerini doğru şekilde kullanmak ve uygulamalı örneklerle pekiştirilerek biyoistatistik bilginizi geliştirmenize olanak sağlayacaktır. Bu eğitim sayesinde incelediğiniz makalelerdeki çalışmalarda kullanılan tekniklerin doğru olup olmadığını, doğru makaleleri kullanıp doğru bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır.

 

 

Sağlık Alanında Kullanılan Parametrik Testler

 • Evren ortalamaları arasındaki farkın hipotez testi
 •  Bağımsız iki grupta student t testi
 • Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkın t testi
 • Tek yönlü Varyans analizi (Oneway anova test)
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans analizi (Repeated Measures test)
 • Pearson korelasyon analizi

 

Sağlık Alanında Kullanılan Nonparametrik Testler

 • Kolmogorov-Smirnov test
 •  İki grupta medyan testi
 • İki evren oranı arasındaki farkın hipotez testi
 • Dört gözlü ve çok gözlü düzende Ki kare testi
 • Mann Whitney U testi
 • Eşleştirilmiş iki grupta Wilcoxon işaret testi
 • Kruskal Wallis test
 • Friedman Test
 • Sperman Korelasyon analizi

 

Sağlık Alanında Kullanılan Çok Değişkenli Analiz Teknikleri

 • Basit regresyon analizi
 • Çoklu regresyon analizi
 • Lojistik Regresyon analizi